Argos

La solució completa per a la gestió de riscos meteorològics a escala Regional o Nacional

Integrant els aspectes clau

Argos incorpora tots els processos necessaris per gestionar els perills induïts per la meteorologia, harmonitzant dades, productes, avisos, impactes i protocols en una solució integrada.

Previsió hidrometeorològica

Detecció d’alerta primerenca

Exposició i vulnerabilitat

Previsions d’impacte

Protocols de gestió

Disseminació

La solució més completa

L’arquitectura de serveis d’Argos segueix un enfocament modular que permet la integració de dades, models, productes, alertes de qualsevol informació incorporada, fonts externes, protocols, etc.

Enfocament col·laboratiu

Des de trucades al 112 fins a càmeres de trànsit, fins i tot xarxes socials. Argos ha estat dissenyat des de zero per a integrar a la perfecció qualsevol font d’informació útil per a la seva gestió operativa. A més, aquestes noves fonts poden definir noves regles en el vostre propi arbre de decisió per l’activació d’alertes.

Foment de la gestió proactiva

Per estar sempre un pas per davant. Des de pronòstics d’alerta primerenca fets diversos dies abans fins a models d’impacte d’alta resolució per a elements específics amb algunes hores d’anticipació. Argos us ajuda a canviar el paradigma: de la gestió reactiva a la proactiva.

Evolucionant amb nous requisits

Argos està construït sobre una arquitectura oberta, perquè pugueu millorar el vostre flux de gestió: afegint noves dades meteorològiques, sensors, creant nous productes i alertes, augmentant el seu conjunt de punts crítics, redefinint els protocols, expandint la difusió, etc.

Connectant autoritats operatives

La gestió de perills meteorològics és una qüestió de connectar diferents autoritats operatives. Argos i la seva família de productes (Argos City, Argos Site) permeten una perfecta integració i harmonització del procés de gestió a diferents escales: nacional, regional i local.

Sol·liciteu una demostració