Argos Flow

Previsió probabilística de cabals per a la gestió d’embassaments

Alerta primerenca preventiva per a la gestió d’embassaments

Argos Flow* proporciona hidrogrames previstos sobre conques regulades per avaluar estratègies de gestió considerant les condicions hidrològiques futures.

*Argos Flow ha estat desenvolupat per hyds i CRAHI-UPC juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Tota la informació necessària en un sol lloc

Argos Flow integra tots els processos necessaris per ajudar a la gestió de conques regulades: pronòstic meteorològic, avisos previstos, dades de radars meteorològics, pluviòmetres, sensors de cabal, models hidrològics, sensors de preses, informació EFAS, etc.

Arquitectura modular

Una arquitectura modular per brindar solidesa operativa i facilitat d’ implementació i modificació (agregant noves dades, models, sensors, etc.). Argos Flows es basa en un enfocament de mòduls elementals (adquisició de dades, processament de productes, informes i advertències, visualització web, eines de monitorització).

Enfocament hidrològic integrat

Des de conques regulades per embassaments de petita escala a grans, complexes i interconnectades.

Argos Flow permet integrar regions hidrològiques esteses en una plataforma.

Provant les estratègies

Argos Flow permet optimitzar l’explotació de l’embassament mitjançant la simulació de diferents estratègies de desembassament. Aquestes poden definir-se a nivell d’embassament o de conca. Un cop analitzades les diferents opcions, s’apliquen automàticament sobre els models hidrològics.

Difusió d’avisos i informes

Argos flow proporciona eines per a informes i alertes automàtiques basats en temes configurables (monitoratge, advertències, previsió) per estar informat sobre l’estat hidrològic del sistema (passat, actual i pronosticat). Els informes es poden enviar als membres de l’equip seleccionats, el que permet una gestió distribuïda.

 

Sol·liciteu una demostració