Notícies

Troba informació recent sobre hyds

hyds presenta AguaLearn

El passat 5 d’abril hyds va participar a la jornada Water Talks, organitzada pel Catalan Water Partnership (CWP) i l’IDAEA-CSIC, sobre reptes i solucions per a la gestió i tractament d’aigües subterrànies. hyds va presentar el projecte Agualearn en el que s’ha desenvolupat una eina per anticipar la presència de contaminants en l’aigua per abastiment i optimitzar el cabal d’extracció en pous. El motor de l’eina està en uns models predictius basats en aprenentatge automàtic que han estat desenvolupats per Amphos 21, per a pous gestionats per Aigües del Prat, l’empresa encarregada de la xarxa d’abastiment del municipi del Prat del Llobregat. El projecte ha estat cofinançat pel Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme i l’ha coordinat el CWP.

hyds al Tech Barcelona

Tech Barcelona dóna la benvinguda a hyds com una de les cinc startups finalistes del The Global Water Challenge, una iniciativa global impulsada per GoHub –el hub d’innovació oberta i corporate venturing de Global Omnium– juntament amb IBM i el suport d’ACCIÓ i Tech Barcelona, per captar les millors solucions tecnològiques per anticipar i resoldre els problemes de l’aigua, el nostre recurs més escàs i vital.

Reunió inicial per a la implementació d’Argos a nivell nacional a Irlanda

hyds, junt amb AQUATEC projectos para el sector del agua SAU, implementarà el sistema Argos a Irlanda després de guanyar el concurs llançat per Met Éireann.

El projecte contempla 1 any per a la implementació del sistema, la connexió amb totes les fonts de dades, l’adaptació i la integració dels diferents algorismes, el desenvolupament d’algunes funcionalitats específiques i la posada en producció sota un servei redundant d’alta disponibilitat. Després s’oferirà servei durant 7 anys.

En aquesta reunió inicial es va fer un repàs als objectius del projecte, la planificació detallada de cada fase i els diferents actors. També es va comentar sobre els propers passos, sent l’adquisició de dades en temps real el primer a treballar.

 

hyds presenta el sistema Argos a l’IFMS Global Meeting

hyds ha estat convidada a presentar a l’IFMS (Fòrum Internacional de Societats Meteorològiques, https://ifms.org/) 2021 Global Meeting la seva experiència en implementació de MH-EWS (Sistemes d’alerta primerenca multi-risc). En particular, l’experiència d’implementar els productes del projecte H2020 Anywhere (sistemes MH-EWS i A4EU, llavor del sistema Argos) a diferents nivells.

El Títol i resum de la presentació va ser el següent:
IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA D’ALERTA PRIMERENCA D’IMPACTE MULTIRRISC ANYWHERE A NIVELL MUNICIPAL, REGIONAL I NACIONAL

El projecte d’innovació ANYWHERE H2020 (www.anywhere-h2020.eu) va crear un sistema operatiu d’alerta primerenca multirisc (MH-EWS) centrat en traduir els pronòstics meteorològics en pronòstics d’impacte per diferents fenòmens, i un conjunt d’eines (plataforma A4EU) adaptades per a diferents usuaris interessats fomentar la gestió proactiva de les emergències hidrometeorològiques.

Aquestes solucions ANYWHERE s’han implementat com a serveis operatius per a autoritats de protecció civil i centres de gestió d’emergències a diferents nivells: municipal, regional i nacional.

La presentació introduirà el cas destudi d’Espanya, mostrant la implementació multinivell:

  • Municipal: Implantació a 34 municipis de la regió d’Alacant (~600k habitants en total) per alerta primerenca d’inundacions i gestió d’emergències. L’Alerta Primerenca, basada en productes d’impacte multifont, s’ha vinculat amb plans municipals d’autoprotecció per ajudar les autoritats municipals de protecció civil a desencadenar accions de mitigació d’impactes i millorar la gestió d’emergències.
  • Regional: Implantació a l’àrea de Catalunya (~8M habitants) per a la gestió multirisc: crescudes sobtades i inundacions fluvials, neu, incendis forestals, onades de calor i fred, vent, contaminació atmosfèrica, etc. La implantació està enfocada a l’alerta primerenca en diferents elements (tant unitats administratives com a elements crítics) per ajudar les autoritats de protecció civil a enfocar-se a les àrees potencialment afectades per difondre alertes locals i gestionar la potencial emergència.
  • Nacional: La solució ANYWHERE és la columna vertebral de la xarxa d’alerta nacional espanyola (RAN: Xarxa d’Alerta Nacional). Aquesta implementació connecta i recopila dades i avisos en temps real de les diferents agències nacionals (Agència Estatal de Meteorologia, Institut Geològic Nacional, Direcció General de l’Aigua, Direcció General de Trànsit, Ports de l’Estat, etc.) per brindar un únic punt daccés a totes les alertes nacionals i informació associada per a les autoritats de protecció civil.

 

Es farà una explicació dels sistemes, així com una demostració en temps real.

 

 

hyds presenta Argos City al costat d’Aquatec i Hidraqua a 34 municipis del Baix Segura d’Alacant

Després del procés de set up del sistema Argos City per a 34 municipis d’Alacant, principalment a la Vega Baixa del riu Segura, hyds ha presentat conjuntament amb Aquatec i Hidraqua les funcionalitats del sistema desenvolupat.

El servei Argos City implantat té com a objectiu fonamental dotar els municipis del Baix Segura d’un sistema d’alerta primerenca d’inundacions. Per això inclou diversos tipus d’informació i alerta:

  • Avisos oficials de fenòmens meteorològics adversos (FMA) de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
  • Sensors pluviomètrics de diferents organismes.
  • Models de previsió meteorològica del Centre Europeu de Previsions a mitjà termini (ECMWF: European Center for Medium-range Weather Forecasts).
  • Productes de previsió de pluja a curt termini (nowcasting) i d’impacte per pluja puntual (superació de capacitat de drenatge) i per pluja agregada (creixement de torrents i rieres), basats en informació radar (usant les dades de radar de l’AEMET) mitjançant algorismes del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CRAHI-UPC).

Així mateix, el sistema permet connectar les alertes amb els plans d’autoprotecció dels diversos ajuntaments, ajudant a anticipar les situacions de risc i fer un seguiment de les accions associades.

El sistema es completa amb eines de difusió (SMS, email) i la capacitat de ser utilitzat des de qualsevol dispositiu (desktop, tables, mobile) cosa que facilita la gestió de situacions de risc per part dels equips de protecció civil dels ajuntaments.