Argos Hydro

Monitorització hidrològica integrada i pronòstic d’alerta primerenca

L’enfocament de l’estat hidrològic continu

Argos Hydro es basa en l’ús extensiu de productes hidrològics creats a partir de dades combinades de radar meteorològic i pluviòmetre. Aquests productes es creuen amb informació distribuïda de períodes de retorn per a proporcionar un estat hidrològic d’alta resolució i alertes en qualsevol lloc del vostre territori (des d’1 km a 200 m de resolució).

 
*Argos Hydro ha estat desenvolupat per hyds i CRAHI-UPC juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Totes les dades contextuals necessàries a mà

Pluviòmetres, sensors de cabal de rius, sensors de preses, avisos meteorològics, qualsevol informació hidrològica útil es pot integrar fàcilment a Argos Hydro.

Períodes de retorn … a tot el mapa

Argos Hydro s’enfoca en l’ús extensiu de la informació de períodes de retorn (i nivells relacionats) per oferir alertes consistents i distribuïdes en el territori. Així, s’ha desenvolupat per a creuar qualsevol producte o informació amb nivells crítics, proporcionant alertes sobre qualsevol camp de pluja (puntual o agregat de conca) o sensor (pluviòmetres, sensors de cabal de riu, volums d’embassaments, etc.).

Avisos hidrològics automàtics i oficials

Les alertes automàtiques són intrínseques a Argos Hydro, però podeu crear-ne de pròpies utilitzant plantilles predefinides i després, a partir de l’avaluació humana, crear informes amb els avisos oficials a nivell local, regional o de conca.

Difusió d’avisos i informes

Les alertes i els informes es poden enviar a grups seleccionats de membres del seu equip, el que permet una gestió distribuïda. Argos Hydro també ajuda a vincular-se amb altres autoritats operatives (per exemple, Protecció Civil) proporcionant sistemes TIC per a la connexió màquina a màquina.

Portals públics i privats

La informació pública sobre els perills hidrològics és fonamental en un context d’elements crítics i vides humanes a protegir dispersos en el territori. Argos Hydro proporciona eines per implementar fàcilment portals web públics perquè la població pugui accedir a un subconjunt de dades, alertes i avisos.

Sol·liciteu una demostració