Què és hyds?

Impulsada per la innovació

hyds és una empresa dinàmica que ofereix solucions innovadores en hidrometeorologia. Sorgida d’un dels grups de recerca capdavanters mundials en hidrometeorologia (CRAHI-UPC), hyds s’ha convertit en una de les empreses més innovadores en el camp amb àmplies sinergies internacionals i vincles estrets amb el món científic. Aquestes capacitats permeten hyds explorar noves formes de transferir el progrés científic a aplicacions en temps real.

Solucions als reptes del món real

La meteorologia s’ha convertit en un dels principals factors que impacten en la societat moderna: té efectes importants en les persones i els béns, influeix en molts sectors professionals i té importants implicacions en les activitats a l’aire lliure. hyds ha identificat la necessitat de comptar amb informació hidrometeorològica d’alta qualitat i ofereix un conjunt de productes innovadors que ajuden a la societat, les empreses, els sectors públic i administratiu a minimitzar els efectes de la meteorologia en les seves activitats.

La transferència de tecnologia com a font d’innovació

L’èxit de hyds es basa en dues fonts d’innovació i inspiració: la transferència constant de tecnologia dels principals centres de recerca a hyds i el diàleg continu amb els usuaris finals, els científics i els clients. La combinació de tots dos permet a hyds proposar solucions altament innovadores que responen als desafiaments del món real.